اثر نافذ بهترین بازی های سکس

Views: 2292
این یک تقلید از بازی معروف بهترین بازی های سکس جنگ است ، اثر جمعی. طرح به این شکل پیش می رود؛ quarian ، گونه های بیگانه داغ و سکسی توسط گت از خانه خود بیرون رانده شده اند. یک مسابقه هوش مصنوعی است که آنها خراب می کنند